தமிழ் வலைப்பதிவுகள் அரங்கம் v 2.0

முழுப்பட்டியல்

Shakthiprabha

சுவடுகள்
இன்று நேற்று நாளை என கடந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை அங்கங்கு தெறிக்கும் வார்த்தைகளெல்லாம் அன்பாக பிரிவாக கூடலாக காதலாக பரிவாக பாடமாக பரிமளித்துக் கொண்டே நகர்கின்றன. வெவ்வேறு பெயர்களைத் தாங்கி உறவுகளைத் தாங்கி நீரூற்றேன பொழிந்து கொண்டே ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (141-151) (with English meanings)
நிர்குண உபாசனை ஶாந்தா ; நிஷ்காமா; நிருபப்லவா; நித்யமுக்தா; நிர்விகாரா; நிஷ்ப்ரபஞ்சா; நிராஷ்ரயா; நித்யசுத்தா; நித்யபுத்தா; நிரவத்யா; நிரந்தரா; 141 # ஶாந்தா = சாந்தம் பொருந்தியவள் () காம = அபிலாஷைகள் - இச்சை 142 # நிஷ்காமா = ஆசைகளின் பிடிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் ...
Lalitha Sahasranama (132 - 140) (தமிழ் விளகத்துடன்)
Nirguna Upasana Niraadhara;Niranjana;Nirlepa;Nirmala;Nithya;Nirakara;Nirakula;NirguNa;Nishkala; () Adhaara = Support - foundation # 133 Niradhara = She who is without support (self-sufficient) - She who is not dependant () ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 126 - 131) with English Meanings
பக்த அனுக்ரஹம் ஶாங்கரீ; ஸ்ரீகரீ; சாத்வீ; ஶரச்சந்திர நிபானனா; ஶாதோதரீ; ஶாந்திமதீ; # 126  ஶாங்கரீ = இறைவன் சிவனின் ரூபமான ஶங்கரனின் மனையாள் () ஸ்ரீ = தனம் - செல்வம்  கர = காரணமான - நிகழ்த்துதல் # 127 ஸ்ரீகரீ ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (117-125) with English meanings
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (117-125) பக்த அனுக்ரஹம் பக்த சௌபாக்ய தாயினி; பக்திப்ரியா; பக்திகம்யா; பக்திவஶ்யா; பயாபஹா; ஶாம்பவீ; ஶாரதாராத்யால; ஶர்வாணி; ஶர்மதாயினி; () பக்த = பக்தர்கள் சௌபாக்ய = வளம் தாயின் = கொடுப்பவள் # 117 பக்த சௌபாக்ய தாயினி = பக்தர்களின் வாழ்வில் ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (112 - 116) also with English meaning
(பக்த அனுக்ரஹம்) பவானீ; பாவனா கம்யா; பவாரண்ய குடாரிகா; பத்ர ப்ரியா; பத்ர மூர்த்தி; () பவா = சிவன் - சிவனின் வடிவம்  # 112 பவானீ = இறைவன் ஈஸ்வரனின் பத்தினி (வேறு) () பவா = ...
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 107 - 111) ( with English Translation)
மந்த்ர ரூபம் ( இறுதி பாகம்) தடில்லதா  சமருசி: ; ஷட்சக்ரோபரி சம்ஸ்திதா ; மஹாஷக்தி ;  குண்டலினி ; பிஸதந்து தனீயஸீ ; () தடித் = மின்னல் லதா = கதிர் - கிரணம் சம ...
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ((97- 106) (with English meanings)
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ((97- 106) (with English meanings) மந்திர ரூபம் சமயாந்த:ஸ்தா; சமயாசார தத்பரா; மூலாதாரைக நிலையா; ப்ரஹ்மக்ரந்தி விபேதினி; மணிபூரந்தருதிதா; விஷ்ணுக்ரந்தி விபேதினி; ஆக்ஞா சக்ராதராலஸ்தா; ருத்ரக்ரந்தி விபேதினி; சஹஸ்ராரம்புஜாரூடா; சுதாசாராபி வர்ஷிணி; () சமயா = சமயாசார நெறிமுறைகளும் ...
Lalitha Sahasranama (90 - 96) தமிழ் விளக்கத்துடன்
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ( 90 - 96) மந்திர ரூபம் (தொடர்ச்சி) குலாம்ருதைக ரசிகா; குல சங்கேத பாலினி; குலாங்கனா; குலாந்த:ஸ்தா; கௌலினி; குல யோகினி; அகுலா; () குல- அம்ருத = சஹஸ்ரத்திலிருந்து பெருகும் அம்ருதம்  அம்ருதைக = ...
Lalitha Sahasranaama (84 - 89) தமிழ் விளக்கத்துடன்
Mantra Roopam Hara Nethraagni sandhagdha kaama sanjeeva naushadhi; Srimad vaagbhava kootaika swaroopa mukha pankajaa; Kantadha kati paryantha Madhya koota swaroopini; Shakthi kootaikathapanna katyadho bhaaga ...
Lalitha Sahasranama (80-83) தமிழ் விளக்கத்துடன்
End of Bhandasura  karaanguli nakhothpanna naraayaNa dhashakrithi; Mahapaashupathaasthraagni nirdhagdhasura sainika; kamEshwaraasthra nirdhagdha sa bhandasura sunyaka; BrahmopEndra mahEndraadhi deva samsthutha vaibhava; () Kara = hand anguli = ...
Lalitha Sahasranama (76 - 79) (தமிழ் விளக்கத்துடன்)
Slaying of Bhandasura Vishukra praana harana vaarahi veerya nandhitha; Kameshwara mukhaaloka kalpitha Sri Ganeshwara; Mahaganesha nirbhinna vignayanthra praharshitha; Bhandhasurendra nirmuktha shastra prathyasthra varshini; () Vishukra ...
Lalitha Sahasranama (72-75) (தமிழ் விளக்கத்துடன்)
Slaying of Bhandasura Bhanda sainya vadhodhyuktha shakthi vikrama harshitha ; Nithya paraakramatopa nireekshana samuthsuka ; Bhanda puthra vadhodhyuktha bala vikrama nandhitha ; Manthrinyamba virachitha ...
Lalitha Sahasranama (64-71) தமிழ் விளகத்துடன்
Lalitha Sahasranama (64-71) Bhandasura Vadham Devarshi gana samgaatha stooyamanathma vaibhava; Bhandasura vadhodhyuktha shakthi sena samanvitha; Sampathkaree samaarooda sindhoora vraja sEvitha; Ashwarooda dhishti dashwa kotikotibi ravrutha; Chakra ...
Lalitha Sahasranama (58 - 63) தமிழ் விளக்கத்துடன்
Pancha brahmasana sthitha;  Mahapadmatavi samstha; Sudha Saagara Madyastha; Kadhamba vana vaasini; Kaamakshi; Kaamadhayni; () pancha = five in number brahmaasana = seat of chief person = ...
Lalitha Sahasranamam (55 - 57 ) தமிழ் விளக்கத்துடன்
Lalitha Sahasranamam (55 - 57 ) SumEru madhya shrungastha; Shriman nagara nayika; Chinthamani gruhanthastha; () Sumeru = Mount Sumeru - highest - superior *Note1 Madhya ...
Lalitha Sahasranama (44 - 54) (தமிழ் விளக்கத்துடன்)
Lalitha Sahasranama (44 - 54) Naka dheedhithi sanjchanna namajjana thamOguNa; Pada Dwaya Prabha jaala paraakrutha sarOruha; Sinjyaana maNi manjeera manditha sri padhambuja; Marali mandha ...
Lalitha Sahasranama (37-43) ஆங்கிலம்-தமிழ் விளக்கத்துடன்
Lalitha Sahasranama (37 - 43) AruNaruNa kausumba vasthra bhaswat katithati; Rathna kinkinika ramya rashana dhama bhooshitha; Kamesha gnatha sowbhagya mardavoru dwayanvitha; MaNikya mukutaakara janudvaya ...
Lalitha Sahasranama (31-36) ஆங்கிலம்-தமிழ் விளக்கத்துடன்
லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் (31-36) கனகாங்கத கேயூர கமனீய புஜான்விதா; ரத்ன க்ரைவேய சிந்தாக லோல முக்தபலான்விதா; காமேஷ்வர ப்ரெம ரத்னமணி ப்ரதிபண ஸ்தனி; நாப்யாலவால ரோமாலி லதா ஃபல குசத்வயீ; லக்ஷயரோம லதா தாரத ...
உதயமகும் \'விஜயகாலம்\'
துர்கையின் மகிஷாசுர வதம் இப்புண்ய காலத்தில் நிகழ்ந்ததாலும், ஸ்ரீ ராமர் ராவணனை வென்று அயோத்தி மீண்டதால்  மட்டும் நவராத்திரி முடிந்து அடுத்து வரும் தசமியை நற்காரியங்கள் துவக்கும்  "விஜய" ...
Lalitha Sahasranama 25 - 30 (தமிழிலும்)
Lalitha Sahasranama 25 - 30  Shuddha vidhyaankuraakara dvija pagkthi dhvayojvala; karpoora veetikamOdha samakarshi diganthara; nija saMlaapa maadhurya vinirbhardista kachchapi; mandhasmitha prabha poora majjath kamesha ...
Lalitha Sahasranama 19 - 24 - Interpretations - தமிழிலும்
லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (19 - 24)   நவசம்பக புஷ்பாப நாஸாதண்ட விராஜிதா ; தாராகாந்தி திரஸ்காரி நாஸாபரண பாஸுரா ; கதம்ப மஞ்சரீ க்லுப்த கர்ணபூர மனோஹரா ; தாடங்க யுகலீபூத ...
LalithaSahasranama(15-18)
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ( 15 - 18 ) ** அஷ்டமி சந்திர விப்ராஜதலிக ஸ்தல ஷோபிதா முக சந்திர கலங்காப ம்ருகநாபி விசேஷகா வதன ஸ்மர மாங்கல்ய க்ருஹ தோரண ...
Lalitha Sahasranama (13 & 14 )
Lalitha Sahasranama (13 & 14 ) (Describing the beauty of mother from head to toe) ( Kesaadhi paadha varNanai ) It is generally ...
Lalitha Sahasranama 10 - 12
Lalitha Sahasranama (10 - 12) ** manO roopEkshu kodhanda; pancha than-maathra saayaka; nijaaruna prabha poora majjath brahmaanda mandala ; ** () manO roopa= in the ...
Lalitha Sahasranama - (6 - 9)
Lalitha Sahasranama 6 - 9 ** udyadh bhanu sahasraabhaa; chathur baahu samanvitha; raaga swaroopa bhashatya; krodhakarangu sojwala ** () Udhyadh bhanu=rising sun  sahasra=thousand  aabhaa=brilliance, shine light. # udhyath ...
Lalitha Sahasranama - verse 1
Lalitha Sahasranama - verse 1 Om Sri Matha; Sri Maharaajni; Srimath SimhaasanEshwari; Chitagni kunda sambootha; Devakaarya samudhyatha ** # Sri Maatha = First name ...
Lalitha Sahasranama:Dhyana verse 4:
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் - தியான ஸ்லோகம் 4 __ இந்த ஸ்லோகம் ஆதிசங்கரர் அம்பாளை துதித்து இயற்றியது. ஸகுங்கும விலேபனாம்; அளிகசும்பி கஸ்தூரிகாம்; ஸமந்த ஹஸிதேக்ஷணாம் ச-சர சாப பாசாங்குசாம்; அசேஷ ஜன ...
Lalitha Sahasra Nama-Dhyana shloka 3 (த்யான ஸ்லோகம்-3 பாடியவர் பற்றிய தகவல்கள் இல்லை) த்யாயேத் பத்மாசனஸ்தாம்; விகசித வதனாம்; பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்; ஹேமாபாம்; பீதவஸ்த்ராம்; கரகலித-லசத் ஹேம பத்மாம்; வராங்கீம்; ...
Lalitha Sahasranama Dhyana Sloka 2
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் த்யான ஸ்லோகம் 2: இரண்டாம் தியான ஸ்லோகம் தத்தாத்ரேயரால் அம்பிகையை துதித்து பாடப்பட்டது. ** அருணாம்; கருணா தரங்க்கிதாக்ஷிம்;  த்ருத பாசாங்குச புஷ்பபாண சாபாம்; அணிமாதிபிராவ்ருதாம்; மயூகை-ரஹமித்யேவ விபாவையே பவானீம் ** அருணாம் ...
Lalitha Sahasra Nama Dhyana Sloka 1
Lalitha Sahasra Nama - Dhyana shloka 1  We first start with dhyana shloka(s) which lets us concentrate and meditate upon the ...
லலிதா சஹஸ்ர நாமம் - Lalitha Sahasranama - An Introduction
பிரம்மாண்ட புராணத்தில் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர், பெருங்கருணை கொண்டு லலிதா சஹஸ்ர-நாமத்தை நமக்கெல்லாம் விளக்கியருளினார். அகஸ்திய முனிவருக்கும் ஹயக்ரீவருக்கும் நடைபெரும் உரையாக, சம்பாஷணையாக சஹஸ்ர நாமம் திருவாக்கிலிருந்து வெளிப்பட்டது. தேவர்களின் ...
Sangamam - Matrimonial Service open to Hindu Community
Hello A devotee of Sri. Kanchi Mahaperiyava has initiated a service for matrimony which is open to entire hindu community. ...
வல்லமை படப்போட்டிகாக
வல்லமை படப்போட்டிகாக அனுப்பிய இரு கவிதை. அடையாளங்கள் ________ மனமொத்த மணவாழ்க்கையின் மொத்த அடையாளத்தை மென்பாதங்கள் நோக தனியொருத்தியாய் ஏனடி பாரம் சுமக்கிறாய்? மெட்டியிரண்டை புருஷனுக்குப் பகிர்ந்து.. கொலுசு குலுங்க, பழந்தமிழ் பண் பாடு. சற்றே இலகுவாகி இளைப்பாறிக்கொள்.. உன் தனித்துவத்தையும்  சேர்த்தணியப் பழகிக்கொள். * படத்துக்காக இன்னொன்றும் ...
இயந்திர வாழ்வு அலுப்பு சலிப்பு கசப்பு வெறுப்பு முகச் சுளிப்பு மணமிலாப் பூக்களென போட்டது போட்டபடி உதறி சட்டென  துறவறம் பூண்டேன் .. தனிமை வெறுமை வறுமை சிறுமை இம்மையில் கொடுமை மறுமையின் நிலையாமை ... எண்திசையிலும் புறமும் உள்ளும் புரட்டிப் புரட்டிப் போடும் வெங்காய வாழ்க்கை
வேடிக்கை மனிதர்கள்
இருவரின் சம்பாஷணை  மூன்றாம் மனிதர்  பார்வைக்கு சுவாரஸ்யம். வெறும் பார்வையாளனாக ரசிக்கும் வரையில் சத்தம் கூட இனிமை தான். அன்றாடம் நடைபழகும் பூங்காவில் விதவிதமான சட்டை சுமந்த மனிதர்கள். சட்டையினுள் ...
ஓர வஞ்சனை _________ ஏர் உழுது பால் சொரியும் மாட்டுக்கு பூவும் பொட்டும் வச்சு பொங்கலை படைச்சு விட்டு வச்சிருக்கும் மனுசன் முட்டையை மொத்தமா குடுத்தாலும் எங்கள மட்டும் குடும்பத்தோட பிரியாணி செஞ்சிடறாங்க
மாரீசம் ________ உழவுக்கு பெயரளவில் வந்தனை செய்து ஊரெங்கும் குப்பைக்கூளங்களை தூவி விலையுயர்ந்த 'மால்களில்' இடைத்தரகர்ளின் பணப்பை நிரப்பி அரிசிப் பருப்பை அலுங்காமல் அள்ளி செல்லும் நமக்கு கடைநிலையில் நிற்கும் விவசாயியைப் பற்றி கவலைக் கொள்ள நேரமில்லை. () ஜல்லிக்கட்டின் பாரம்பரியத்தை ...
இருபது மழைக்காலங்கள்
ஒரு மழைக்காலத்துக் குடையின் கீழ்பூத்த முதல் புன்னகைவசந்த கால வரவேற்பறையில்சிந்திய கனவுக் கோலங்கள் வலிகளை கடந்து விட்டதாய்இறுமாந்த நேரத்தில்நீர்வீழ்ச்சியென நினைவுகள்நிரம்பித் தெரித்தோடும். அன்று நீர்த்தூவி வாழ்த்திய மழைபிரிந்த பொது பெய்யவில்லை.பிரிந்தவர் ...
புரட்டாசி சனிக்கிழமையும் - பெருமாளும்
பெரும்பாலும் இறைவனை சாக்கிட்டு, நாம் கும்மி அடித்து குதூகலிக்க ஒரு சந்தர்ப்பமாகவே,  திருவிழாவும், கோவிலுக்கு செல்லும் வழக்கமும் இருந்து வந்திருக்கிறது. அதற்கப்பால் கோவிகளில் இறை உணர்வு மேலிட ...
குருவே பொன்னடி போற்றி
வேடிக்கையிலும் கேளிக்கையிலும் விவேகமின்றி உழன்றக்கால்- எம் கேள்விக்கு பதிலாய் ஐயம் அகற்றும் பேரொளியாய் மிக்க கருணையுடன் தேடி இல்லம் புகுந்து தடுத்தென்னை ஆட்கொண்ட சங்கரனே சிவனே நீயே  தாயுமானாய் தந்தையுமானாய் நீயே மாலுமானாய்  - எம் மாதவனுமானாய் ஏழேழ் பிறவிக்கும் அதன் அப்பாலும் உன் பொன்னடி தொடர்ந்தே பூஜித்திருப்பேனே உன் சொற்படி ...
உடையார் ராஜராஜசோழன் - (பாலகுமாரன்)
நேற்றோடு மூன்று மாதங்களாக என்னுடனே ஒட்டி உறவாடிய உடையாருக்கு தற்காலிக விடைகொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன் . பொன்னியின் செல்வனாக விளையாட்டாய் விடலைப் பருவத்தில் வந்தமர்தவன், இன்று ராஜராஜத்தேவனாக உயர்ந்து, உடையாராக ...
எதுவும் கடந்து போகும்
அதிர்ச்சி ஆத்திரம் துயரம் ஜாதிமத பேதம் பேதமின்மை அரசியல் ஆதாயம் பகிர்வு விவாதம் ஊகம் தற்காப்ப்பு ஆலோசனை இரங்கற்பாக்கள் நடு நடுவே ஊடுருவும் ஹாஸ்யம் ஐந்து நாட்களில் திரைகள் ஒவ்வொன்றாய் களைந்து வெறும் செய்தியாகிப் போகும் ஸ்வாதிகளும் வினுப்ரியாக்களும்
ஒப்பனை
மையிட்டெழுதிய விழிகளின் படபடப்பு செப்பனிட்டு செதுக்கிய வெளிப்பூச்சு வண்ணமேற்றிய உதடு வெட்கத்தை பூசிக்கொண்ட கன்னங்கள் ஆபரணங்களின் நேர்த்தி ஆடைகளின் பகட்டு மெருகேற்றிய வண்ணக் கலவைக்குள் எங்கோ தொலைந்தே ...
ஒப்பனை
மையிட்டெழுதிய விழிகளின் படபடப்பு செப்பனிட்டு செதுக்கிய வெளிப்பூச்சு வண்ணமேற்றிய உதடு வெட்கத்தை பூசிக்கொண்ட கன்னங்கள் ஆபரணங்களின் நேர்த்தி ஆடைகளின் பகட்டு மெருகேறிய வண்ணக் கலவைக்குள் எங்கோ தொலைந்தே போன முகங்கள் ஆழ் மயக்கத்தில் உறங்கிக் கிடக்கும் அகம். -ஷக்திப்ரபா
ஏன் வரவில்லை...
கிட்டே நெருங்கி உன்னை எட்டிப் பிடிக்க எத்தனிக்கையில் எட்டடி தள்ளிப் போகிறாய்உணர்ந்து உன்னை கொஞ்சிக் கிடந்திருந்ததருணத்தில் தடாலென நீ நகர்ந்ததால்அரிச்சுவடிப் பாடமே ஆடிப்போனது வழக்கொன்றுமில்லை எனக்குகாவல்துறையின் இருப்பும் இல்லாமையும்புகைப்படக் கருவிகளின் துல்லியமும்சட்ட ...
சத்தமின்றி செய்யப்படும் சாதனைகள்
பெண்ணின் அடையாளம் அவள் சிறகுகளின் எழுச்சி. எப்பொழுதெல்லாம் சிறகை விரித்து பறக்க அனுமதிக்கப்படுகிறாளோ அப்பொழுதெல்லாம் பெண் சுவாசிக்கிறாள். சாதனை என்பது பெரியதாய் இமாலயமாய் இருக்க வேண்டியதில்லை. வண்ணச் சிறகை ...
ரயில் சினேகம்
(முன்னறிவிப்பு: இது தொலைகாட்சித் தொடரைப் பற்றிய பதிவு அல்ல)  பூமித்தாயின் மடியில் ஏறக்குறைய பல நேரங்களில் தனித்து விடப்பட்ட குழந்தையைப் போல்   நீங்கள் உணர்ந்ததுண்டா?  நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களின் மத்தியிலும் ...
மௌனமான நேரம்
அருகேயுள்ள திருக்கோவிலில்  பூஜைக்கு பூ பறித்து கொடுப்பது என் அன்றாட பணிகளுள் தலையாயது, பிடித்தமானதும் கூட.  பூஜைக்கு தேவையான பூவை குருக்களே சில நாள் பறித்திருப்பார். அன்றைக்கெல்லாம் இறைவனின் ...
காத்திருப்பு
உடனிருந்த கணங்களுக்கு உரமிட்டு உயிரூட்டி நீரூற்றி  நிறம்சேர்த்து செழித்தோங்கும் மனத்தோட்டத்துப் பூக்களின் பறிக்கப்படாத  வாசம்... () கடன்படவில்லை உனக்கெனவே உயிர்பெற திடம் பெறவில்லை   உறவெனவே  உரிமை தற உன் தோளில் உறவாடும்  வேரொருத்திக்கு என் மனப்பூக்களை அணிவித்து அழகூட்டி அறிவிப்பின்றியே ...

Tamil Blogs Arena
Terms of use | Privacy Policy | Contact us
All opinions and views expressed by third party content providers and shown here as preview are not that of thamizmanam.com.
If you find any Content that is infringing, libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, offensive or otherwise violation of copyright law, inform us via email

W3C Markup Validation Service W3C CSS Validation Service Managed by Tamil Media International L.L.C..