தமிழ் வலைப்பதிவுகள் அரங்கம் v 2.0

முழுப்பட்டியல்

Shakthiprabha

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (358 - 365) ( with English meanings)
க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ ரூபம் தருணீ; தாபஸ ஆராத்யா; தனு மத்யா; தமோபஹா; சிதி: தத்பத லக்ஷ்யார்த்தா; சிதேக ரச ரூபிணீ; ஸ்வாத்மானந்த லவீபூத ப்ரமாத்யானந்த சந்ததீ; #358 தருணீ = சாஸ்வத இளமைப் பொலிவை உடையவள் () தாபஸ் = தபஸ்விகள் ஆராத்யா ...

Tamil Blogs Arena
Terms of use | Privacy Policy | Contact us
All opinions and views expressed by third party content providers and shown here as preview are not that of thamizmanam.com.
If you find any Content that is infringing, libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, offensive or otherwise violation of copyright law, inform us via email

W3C Markup Validation Service W3C CSS Validation Service Managed by Tamil Media International L.L.C..