தமிழ் வலைப்பதிவுகள் அரங்கம் v 2.0

முழுப்பட்டியல்

A porselvi

தவறுகள்
பிறரிடமிருந்து நாம் மறைக்கும் அனைத்தும், தவறு என தெரிந்தே நாம் செய்யும் தவறுகள்.... ...
முத்தங்கள்
முத்தங்கள் இனிக்கின்றனவோ ஆறாம் அறிவு அற்ற உயிர்களுக்கும் உன் அன்பான இதழ்கள் தருவதினால் ...
ஓவியம்
...
பணம்
பணம் இருப்பவர்களுக்கு மனமிருப்பதில்லை மனம் இருக்கும் மனிதர்களிடம் பணம் இருப்ப்தில்லை.... இருந்தும் இருப்பதை ...
துணை
நம் கரம் பிடித்து நடை பழக்கிய தந்தைக்கு நாம் இரு கரம் கொடுத்து ...
சண்டைகள்
சண்டைகள் சங்கடங்களை தரும் நம்மை விட அதிகமாக நம் சந்ததிகளுக்கு
உறவுகள்
உணர்வுகள் உதிரத்தை விட உயர்ந்தது .. உறவுகள் உணர்வுகளை விட உயர்ந்தது !! ...
ரத்த தானம்
சாதி,மத,இன,மொழி,ஏழை,பணக்காரர்கள் என்ற எந்தவொரு பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் பொதுவானது இரத்தம் மட்டுமே.... தானம் செய்தாலும் தானே ...
உனக்காக யாருமே இல்லை என ...
perfect
இங்கே யாருமே perfect கிடையாது... கடவுளும் ...
இதய துடிப்பு
இரண்டு இதயங்களின் துடிப்பு மெட்டி ...
காதல்
இரு உயிர்கள் ஓர் உயிராக  சங்கமிக்கும் அழகிய ...
காதல் போதை
காதல் என்ற கனவில் மிதக்கும் வரை ...
வலி
நம் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் நமக்கு ...
உண்மை பொய்
உண்மை கூட பொய்யாகும் புரியாத ...
Akka....

Tamil Blogs Arena
Terms of use | Privacy Policy | Contact us
All opinions and views expressed by third party content providers and shown here as preview are not that of thamizmanam.com.
If you find any Content that is infringing, libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, offensive or otherwise violation of copyright law, inform us via email

W3C Markup Validation Service W3C CSS Validation Service Managed by Tamil Media International L.L.C..