இன்றைய அனைத்து இடுகைகளும்


      கடந்த 24 மணி நேரத்தில் எழுதப்பட்ட இடுகைகள்      


ஒரு கவிதையின்மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    

. GSTஎன்ற திட்டத்தின்கீழ் பொருட்களைவிற்பணைசெய்வோர்முதல் சேவைகளை வழங்குவோர் வரைபதிவுசெய்துகொண்டவர்கள் மட்டுமே GST பட்டியலை உருவாக்கவேண்டும் GSTஎண்பயன்படுத்திடவேண்டும் என்ற தற்போதைய நிலையில் இவைகளுள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    

...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    

‘நீட்’ தேர்வும் பெண் கல்வியும்… ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    

உனக்காக எழுதவில்லை! ஊருக்காகவும் எழுதவில்லை! எனக்காக, ஏக்கத்திற்காக எதிர்வினையாக, மனவினையில். அதிர்வினை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    

திறமையானவர், திருப்பம் நிறைந்தவர். உரிமையானவர், உலகம் உணர்ந்தவர். உப்பிலா இலக்கிய நிரலில் ஒப்பிலா நெறிகள், படைத்தவர். உள்ளடக்கத்தில் ஓங்கி உயர்ந்தவர், ஒருமை ஒதுக்கி ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க