வாசகர் பரிந்துரை


      வாசகர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடுகைகள்      
தமிழ்மணம் மகுடம்
கடந்த 2 நாட்களில் அதிக வாசகர்கள் பரிந்துரைத்த இடுகை
 

 Who Voted?
8
ஒரு சிறுகதைத் தொகுப்பு  நந்தன் ஸ்ரீதரன் ஒரு அற்புதமான கவிஞர், நேர்த்தியான எழுத்துக்குச் சொந்தக்காரர். அவரது சிறுகதைத் தொகுப்பு தாழி என்கிற பெயரில் ...மேலும் வாசிக்க
30 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
12
இது DD யின் டொய்ங்,டொய்ங் இல்லை !           ...மேலும் வாசிக்க
43 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
8
                                      (இன்று பாரதியின் ...மேலும் வாசிக்க
15 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
"வால் உள்ள விலங்குகளுக்குரிய எலும்பான ‪ Coccyx ‬ ... ஏன் வாலில்லாத மனிதனுக்கும் இருக்கிறது..?" ...மேலும் வாசிக்க
5 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
11
பாட்டி பட்டம்மாவும், பேத்தி ப்ரீத்தியும். ...மேலும் வாசிக்க
74 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க