வாசகர் பரிந்துரை


      வாசகர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடுகைகள்      
தமிழ்மணம் மகுடம்
கடந்த 2 நாட்களில் அதிக வாசகர்கள் பரிந்துரைத்த இடுகை
 

 Who Voted?
12
            '' உன் பெண்டாட்டியை ,  ...மேலும் வாசிக்க
24 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
                                   அந்தக் காலத்தில நான் சிறுவனாக ...மேலும் வாசிக்க
38 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
7
பயணம் - சதாப்தியில் ஒரு நாள் - 1 கா லை நேரம் என்பதால் டீ குடித்து ...மேலும் வாசிக்க
28 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
--------- மின்சார மந்திரிக் கு பிடிச்ச பூச்சி :)       ...மேலும் வாசிக்க
28 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
12
இணைய வானத்தின் இலக்கியப் பூ ...மேலும் வாசிக்க
45 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
18
மரணதண்டனை தவறென்றும், அதற்குப்பதில் ஆயுள்தண்டனை கொடுக்கலாம் எனசொல்வோரே... நீர் என்றாவது ஒருநாள் ஆயுள்தண்டனை கைதிகளின் ...மேலும் வாசிக்க
72 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
"வெற்றிச் சுற்று" ஆறு சுற்று சுற்றி வந்தேன் ஆறுமுகன் அருளாலே! ...மேலும் வாசிக்க
42 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
9
காதலிக்கும் இருவரும் தொடக்கத்துலேயே ...மேலும் வாசிக்க
21 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
11
- அதிசயப் பிரசவம் ! ...மேலும் வாசிக்க
24 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க