வாசகர் பரிந்துரை


      வாசகர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இடுகைகள்      
தமிழ்மணம் மகுடம்
கடந்த 2 நாட்களில் அதிக வாசகர்கள் பரிந்துரைத்த இடுகை
 

 Who Voted?
7
சமர்ப்பணம்:  அண்மைக் காலங்களில் நூற்றுக்கணக்கில்[???]  தற்கொலை புரிந்து, வான வெளியில் ஆவிகளாய், பூதங்களாய், பேய்களாய்  அலைந்துகொண்டிருக்கும் அப்பாவித் தொண்டர்களுக்கு!!! ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
8
 
கொடைக்கானல் – ஒரு புகைப்படப் ...மேலும் வாசிக்க
32 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
13
----   பஸ் மெதுவா போகும்னு இப்படியும் சொல்லலாமா :)   ...மேலும் வாசிக்க
44 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
7
  இன்று ஒரு தகவல் ...மேலும் வாசிக்க
29 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
பட்டக் காலிலே படுமென்பார் கெட்டக் குடியே கெடுமென்பார் பழமொழி சொன்னார் அந்நாளே பார்த்தோம் சான்றாய் நேபாளே மீண்டும் மீண்டும் ...மேலும் வாசிக்க
20 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
10
----- ---- நல்ல பொருத்தம் தான் ! ...மேலும் வாசிக்க
28 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
8
மோசடி நிறுவனங்கள் பொது மக்களின் பணத்தை வெகு எளிதாக சுருட்ட முடிவதன் காரணம் மக்களின் நினைவாற்றல் குறைவும், குறைந்த நாட்களில் ...மேலும் வாசிக்க
24 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
11
Read more »மேலும் வாசிக்க
34 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க    
 Who Voted?
20
  டொங்கு நாட்டு மன்னன் கங்குதேவனை வாழ்த்தி பாடி ...மேலும் வாசிக்க
70 மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க