இட்லி    தியானம்    தெய்வம்    தேசம்    தேசியக்கொடி    தேசியம்    தேநீர்    தொகு    தொண்டு    தொழிலாளி    நரி    நல்லறம்    நாசம்    நாடு    நிம்மதி