அச்சில்    உ.வே.சா    கட்டுரை    கற்பகம் புத்தகாலயம்    காம்கேர்    கொறிக்க    சுதந்திர வீரர்    தினமணி நாளிதழ்    திருப்பூர்    திருப்பூர் குமரன்    தேவதைகளின் அட்டகாசம்    பாக்யா வார இதழ்    பேல்பூரி - கண்டது    மக்கள் மனசு    வாழ்த்து